wiki

AfvalWiki

 
Afvalmanagementplan

Afvalplan

Autobanden

Bedrijf (algemeen)

Cartridges

Computers

Containercontrole

Elektronica

EPS

Etensresten

Glas

Glaswol

Groenafval

Hout

Kantoormeubilair

Kunststof

Metaal-elektro

Metalen

Organisatie (algemeen)

Pallets

Papier

Piepschuim

Plastics

PolyEthyleen

Scheidingsplicht

Schroot

Steenachtig afval

Steenwol

Swill

Textiel

Verven en lakken

Ziekenhuis

Zorginstellingen

Het afvalplan wordt ook wel het afvalmanagementplan genoemd.

Het afvalplan is het plan van het beheersen van de afvalstromen (afvalmanagement) in het bedrijf.

Het afvalplan bestaat uit:

-Het in kaart brengen van de reststromen en afvalstromen om de maand of 3 maanden (afhankelijk van de situatie). Dus een overzicht van de hoeveelheid oud papier, kunststoffen etc.

-De regeling van de afzet van de recyclebare reststromen en herbruikbare producten. In het afvalplan staat bijvoorbeeld waar overtollig kantoormeubilair naar toe kan gaan. Ook de regeling van de afzet wordt om de 3 maanden of 1 jaar geŽvalueerd.

-De periodieke controle van de restafvalbak. Welke materialen kwamen er in en horen er niet in. Hierop wordt de inzameling verder verbeterd (bv. meer inzamelbakken) en de communciatie naar collega's aangepast.

-De periodieke plannen om recyclebaar afval rof resafval te voorkomen, op basis van de afzet van het afval.

Met het afvalplan wordt bewaakt dat er geen waardevolle materialen en spullen uw bedrijf als restafval verlaten. Dit kan een onderdeel zijn van de SHE (Safety-Health – Environmoment) eisen en de daarbij behorende SHE-rapportage. Een belangrijk onderdeel van SHE-zaken is de communicatie hiervan in het bedrijf. Daarvoor kunnen gangbare middelen worden gebruikt, zoals posters, nieuwsbrieven en bordjes. De verandering in houding van collega’s is hierbij belangrijk. Door collega’s uit te leggen dat er aan afvalscheiding wordt gedaan, wat er met het recyclebaar afval en overbodige spullen gebeurt en te laten zien dat het zin heeft, krijgt men collega’s vaak mee.