wiki

AfvalWiki

 
Afvalmanagementplan

Afvalplan

Autobanden

Bedrijf (algemeen)

Cartridges

Computers

Containercontrole

Elektronica

EPS

Etensresten

Glas

Glaswol

Groenafval

Hout

Kantoormeubilair

Kunststof

Metaal-elektro

Metalen

Organisatie (algemeen)

Pallets

Papier

Piepschuim

Plastics

PolyEthyleen

Scheidingsplicht

Schroot

Steenachtig afval

Steenwol

Swill

Textiel

Verven en lakken

Ziekenhuis

Zorginstellingen

In het bedrijf komen veel dezelfde afvalstoffen vrij. Ook in andere organisaties zoals ziekenhuizen en zorginstellingen komen deze afvalstoffen vrij, vandaar de verwijzing naar Organisatie (algemeen).

Preventie

Wijs uw aannemer en/of architect op een aangepaste maatvoering en ontwerp, waarbij standaard bouwmaterialen als bv. panelen en -gipsblokken in een stuk passen. Hierdoor hoeft er minder gezaagd te worden. Daardoor kan er sneller worden gewerkt, wat in de kosten scheelt. Er komt ook minder afval vrij. Met name voor gipsbeton en cellenbeton is dit een belangrijk punt, omdat het vaak niet met het ganbare puin mag wordenafgevoerd. Bij bestektekeningen in de offertefase kunt u dit onder de aandacht brengen bij het bouwteam, de aannemer of architect etc.. Bij het gebruik van lijm loont het om goede emmers te nemen. Plastic emmers kunnen snel stuk gaan bij het aanmaken van lijm. Dit kost extra lijm en geeft afval. Rubberen emmers geven dit probleem veel minder en gaan langer mee. Ze ksoten meer maar verdienen zich snel terug.

Het is een goede gewoonte om het geleverd materiaal bij levering goed te controleren en goed op te slaan. Verlies van 10% van de geleverde materialen door schade bij levering en verkeerde opslag komen voor. Opslag op een droge, schone en vlakke ondergrond voorkomt uitval van materialen als panelen en gipsblokken droog. Verlies betekent niet aalleen kosten in materiaal, maar ook in meerwerk en afval. Ook kan het onnodig druk zetten op de bouwplanning.

Houdt de hoevelheid van verschuillende soorten afval bij, bij de uitvoering van een project. Kijk bijvoobeeld naar gipsblokken en standaardpanelen die bij een project vrij komen. Haal hieruit de leerpunten voor het volgend project. Overweegd inkoop van andere materialen en verbeter de voorraadbeheer van bv lijm.

Afvalscheiding

De leverancier van materialen of onderaannemer neemt restmaterialen en verpakkingsmaterialen mee. Hierbij kunnen ze gebruik maken van afgesloten containers voor restmaterialen en verpakkingsmaterialen. Van deze materialen worden weer nieuwe materialen gemaakt. Zo wordt ook uit afval van gips of cellenbeton weer nieuw gips of cellenbeton gemaakt.