wiki

AfvalWiki

 
Afvalmanagementplan

Afvalplan

Autobanden

Bedrijf (algemeen)

Cartridges

Computers

Containercontrole

Elektronica

EPS

Etensresten

Glas

Glaswol

Groenafval

Hout

Kantoormeubilair

Kunststof

Metaal-elektro

Metalen

Organisatie (algemeen)

Pallets

Papier

Piepschuim

Plastics

PolyEthyleen

Scheidingsplicht

Schroot

Steenachtig afval

Steenwol

Swill

Textiel

Verven en lakken

Ziekenhuis

Zorginstellingen

Bedrijven met een vergunningplicht zijn op grond van de Wet milieubeheer verplicht om hun afval te scheiden. Voor gevaarlijke afvalstoffen geldt altijd een scheidingplicht. Voor andere afvalstoffen geldt scheidingsplicht bij een minimale hoeveelheid bruikbaar afval in het restafval. Daarbij geldt de voorwaarde dat de inzameling en verwerking van gescheiden in te zamelen afvalstroom maximaal 45 euro per ton hoger mag liggen, dan de kosten voor de inzameling en verwerking van het restafval. Als dit bedrag onverhoopt aantoonbaar hoger ligt, dan geldt er geen scheidingsplicht.

De minimale herbruikbare hoeveelheid per week in het restafval, waarbij afvalscheiding geldt is bij:

 • Elektrische en elektronische apparatuur (Elektronica): 0 kg (dus altijd)
 • Oud papier en karton: 0 kg (dus altijd)
 • Kunststof folie: 0 kg (dus altijd) -EPS (piepschuim): 1 rolcontainer van 240 liter (circa 3 kg)
 • Kunststof bekers: ongeveer 500 bekertjes
 • Overig kunststof: 25 kg
 • Autobanden: 5 banden -GFT en/of Swill: 200 kg
 • Groenafval: 200 kg -Houten pallets: 2 pallets (circa 40 kg)
 • Overig houtafval: 40 kg -Glas en glazen verpakkingen: rolcontainer van 240 liter halfvol (ongeveer 30 kg)
 • Metalen (schroot): 40 kg -Steenachtig afval/puin: 0 kg, maar bij incidentele hoeveelheden 1 m3
 • Textiel: 40 kg -Glaswol en steenwol: 25 kg
 • Overig afval, bedrijfs- of processpecifiek: Dit is afhankelijk van situatie. Overleg met bevoegd gezag.