wiki

AfvalWiki

 
Afvalmanagementplan

Afvalplan

Autobanden

Bedrijf (algemeen)

Cartridges

Computers

Containercontrole

Elektronica

EPS

Etensresten

Glas

Glaswol

Groenafval

Hout

Kantoormeubilair

Kunststof

Metaal-elektro

Metalen

Organisatie (algemeen)

Pallets

Papier

Piepschuim

Plastics

PolyEthyleen

Scheidingsplicht

Schroot

Steenachtig afval

Steenwol

Swill

Textiel

Verven en lakken

Ziekenhuis

Zorginstellingen

Schroot (metalen als afval) wordt in ferro-schroot en non-ferro schroot onderverdeeld. Ferro schroot bestaat voornamelijk uit staal is met behulp van magneten op te pakken en af te scheiden. Non-ferro schroot bestaat uit andere metalen als koper, lood, aluminium, zink, en tin, maar ook messing, RVS (Roest Vast Staal) en andere legeringen.

Metalen worden uit huishoudelijk afval gescheiden in mechanische scheidinginstallaties en na afvalverbranding. Bij afvalverbranding gaat nog een significant gedeelte aan nonferro verloren door oxidatie (verbranding), insmelten in stenen of vermenging met zand en keramiek. Hierdoor worden ze niet meer door magneten en Eddy Current (wervelstroomscheiding) afgescheiden. Bij mechanische scheidinginstallaties geldt dit nadeel niet, alhoewel er wel eens wat niet-metaal afval door de magneet wordt meegesleept. In gewicht is dit verwaarloosbaar.

Bij bedrijven waar veel metalen als restmateriaal vrij komt, bijvoorbeeld de metaalindustrie, sloperijen of garages, wordt het metaal direct in bakken apart gehouden. Hierbij geldt de regel voor het apart houden van metalen is dat hoe beter men scheidt op soort metaal, hoe beter het is te recyclen en hoe meer geld men er voor krijgt.

Afzetmogelijkeheden voor schroot vindt u op http://afvalkring.nl/marktplaats.php